Powrót do spisu dokumentów

Odpis zupełny aktu małżeństwa pomiędzy Rumak Wojciech i Jadwiga Maria Marcinowska
(oo 12.10.1960 Wrocław)
Oryginał dokumentu ze zbiorów Mieczysława Lewandowskiego przekazany został w dniu 20 maja 2003 r. do zbiorów Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu