Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu zgonu Urszula Lewandowska z Ambroziewiczów wystawiony Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie nr 1147/1916/I Oryginał aktu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.