Powrót do spisu dokumentów
Świadectwo ukończenia przez Janinę Lewandowską Zakładu Naukowo Wychowawczego 7-mio klasowego Żeńskiego Józefy Gagatnickiej w Warszawie (w latach od września 1904 do czerwca 1911 roku)