Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu Irena Janina Lewandowska. (* 21.11/03.12.1895 r. Piotrków) w języku rosyjskim. Przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim w zespole akt USC parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim, nr aktu 981 z 1895 roku.. Poświadczona kserokopia aktu urodzenia w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Tłumaczony akt na język polski, przez mgr Katarzynę Lackner, poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis