Powrót do spisu dokumentów
Odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy:
Bronisław Marian Marcinowski a Stanisława Maria Sokołowska
. (oo 26.12.1937 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyi Liber Copulatorum C-XCVI-24 str. 170, nr porządkowy 100 z 1937 roku.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis