Powrót do spisu dokumentów
Oryginał aktu zgonu Zofia Teodora Lewandowska. (+ 04.01/17.01.1907 r. Częstochowa) Oryginał aktu znajduje się w zasobach Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie w aktach parafii pw. Św. Zygmunta w Częstochowie nr aktu 63/1907. Poświadczona kserokopia znajduje się w aktach Genealogicznego Archiwum Rodzinny Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Tłumaczony akt na język polski przez mgr Katarzynę Lackner, poniżej kserokopii dokumentu


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis