Powrót do spisu dokumentów
Oryginał aktu urodzenia i chrztu Ludwika Lewandowska. (*25.08.1845 r. Kowal)). Przechowywany w Archiwum Państwowym w Toruniu, Oddział we Włocławku w zasobach USC Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Urszuli w Kowalu, w tomie sygn. 90, nr aktu 137 z 1845 roku. Poświadczona kserokopia znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis dokumentu poniżej.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis