Powrót do spisu dokumentów
Dyplom z dnia 24.04.2002 r. ukończenia 5-cio letnich magisterskich studiów w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu przez Martin Lewandowski. Skan w zbiorach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.