Powrót do spisu dokumentów
Odpis skrócony aktu urodzenia Wacława Mariana Lubczyńskiego (* 02.07.1896 Częstochowa) sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie na podstawie ksiąg Urzędu Cywilnego przy parafii św. Zygmunta w Częstochowie. Nr aktu 919/1896/I Oryginał dokumentu udostępniła do skanowania w dniu.... córka Wanda Lubczyńska.