Powrót do spisu dokumentów
Akt stanu cywilnego, parafii rzymskokatolickiej pw. św. Zygmunta w Częstochowie z 1866 roku. Akt urodzenia Maryanna Kurc nr 48 strona 16. Oryginał dokumentu przechowywany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie w zespole akt nr 56. Dokument niepotwierdzony. Skan dokumentu wykonany przez USC w Częstochowie w kwietniu 2004 roku przechowywany jest w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu. Czytelny zapis poniżej dokumentu.