Powrót do spisu dokumentów

Poświadczenie służby w Wojsku Polskim Rudolfa Stanisława Marcinowskiego, sporządzone przez Archiwum Wojska Polskiego w 1951 roku.
Oryginał dokumentu w zbiorach córki Małgorzaty Marcinowskiej Lawery.
Skan dokumentu sporządzony w dniu 04 października 2003 r. znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.