Powrót do spisu dokumentów
Odpis świadectwa ukończenia kursu Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 2 przy I-szej Polskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki i nadania stopnia chorązego Zygmuntowi Wolfowi w 1945 r (?) Z innych dokumentów wynika, że szkołę tę ukończył w miejscowości Zagorze. Kserokopia dokumentu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.