Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu
Rudolf Stanisław Marcinowski
(* 12.04.1902 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyi Liber Natorum C-XCVI-19 str. 57 nr 101 z 1902 roku.
Na dokumencie adnotacja o zawarciu związku małżeńskiego w 1938 r. z Marią Czesławą Mrówczanką.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu. Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis