Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Józefa Makarego Lubczyńskiego (+ 04.06.1952 r. Ciechocinek). Oryginał dokumentu znajduje się w parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Piotra i Pawła w Ciechocinku, zapis w księdze zgonów pod nr 31 z 1952 r. Poświadczona kserokopia aktu zgonu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.