Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia Feliksa Lubczyńskiego (* 00.00.1876 r. Gidle) w języku rosyjskim. Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Częstochowie w księgach Stanu Cywilnego Parafii Rzymsko-Katolickiej w Gidlach w zespole nr 56, nr aktu 75 z1876 roku. Kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Tłumaczenie aktu poniżej kserokopii dokumentu.