Powrót do spisu dokumentów
Świadectwo (rewers) ukończenia przez Janinę Lewandowską Kursu Handlowego Zgromadzenia Kupców Miasta Warszawy w okresie od 15 września 1912 roku do 2 marca 1913 roku.
Pieczątki i podpisy w języku rosyjskim