Powrót do spisu dokumentów

Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy: Antoni Sokołowski a Józefa Zając. (oo 05.10.1924 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyji Liber Copulatorum 22 str. 10, nr porządkowy 4 z 1924 roku.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.

Pokaż tłumaczenie / czytelny opis