Powrót do spisu dokumentów
„Kartoteka więźnia” - Jadwiga Barańska otrzymującej w 1943 r. paczki w obozie Konzentration Lager – Majdanek. Poświadczona ksero kopia w zbiorach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.