Powrót do spisu dokumentów
Oryginał aktu urodzenia i chrztu Helena Janina Lewandowska. (* 11/23.06.1896 r. Kamienna) jest w języku rosyjskim. Akt przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Kielcach, Oddział w Starachowicach w zespole akt parafii Rzymsko - Katolickiej w Bzinie, sygn. Arch. 3, nr aktu 99 z 1896 roku. Poświadczone ksero dokumentu z zasobów własnych znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Tłumaczony akt urodzenia na język polski, przez mgr Katarzynę Lackner, poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis