Powrót do spisu dokumentów

Akt zawarcia związku małżeńskiego nr 51 pomiędzy: Ferdynand Sokołowski a Katarzyna Czura. (oo 05.08.1933 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyji Liber Copulatorum C-XCVI-24 str. 42, nr porządkowy 5 z 1933 roku.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.
Pokaż tłumaczenie / czytelny opis