Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu urodzenia Mieczysław Bartłomiej Lewandowski. (* 30.10.1908 r. Częstochowa) Sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie. Oryginał dokumentu ze zbiorów własnych się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.