Powrót do spisu dokumentów
Akt stanu cywilnego, parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Zygmunta w Częstochowie z 1866 roku. Akt urodzenia Franciszek Schmit nr 341 strona 426. Oryginał dokumentu przechowywany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie w zespole akt nr 56. Dokument niepotwierdzony. Skan dokumentu wykonany przez USC w Częstochowie w kwietniu 2004 roku przechowywany jest w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu. Tłumaczenie poniżej dokumentu.