Powrót do spisu dokumentów
Świadectwo ukończenia kursów pielęgniarskich przez Zofię Lubczyńską w 1921 roku w Warszawie.