Powrót do spisu dokumentów
Akt ¶lubu Roberta Norberta Lubczyńskiego z Jadwig± Grzesiewicz (oo00.00.1875 Częstochowa) w języku rosyjskim. Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Częstochowie w księgach Urzędu Cywilnego Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. ¦w. Zygmunta w Częstochowie w zespole nr 56, nr aktu 137 z1875 roku. Kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis