Powrót do spisu dokumentów
1934 r. Akt urodzenia i chrztu Maria Sokołowska *08.08.1934 r. Kołomyja.
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyi Liber Natorum C-XCVI-15, str. 74 numer porządkowy 10 z 1934 roku.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich *GRAL* we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis