Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia Antoni Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku, księgi parafii Rzymsko Katolickiej kościoła pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. 51, nr aktu 105 z 1825 roku. Poświadczona kserokopia aktu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis poniżej dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis