Powrót do spisu dokumentów

Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy: Antoni Pawłowski a.Rozalia Sokołowska (oo 08.06.1924 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyji Liber Copulatorum-XCVI- 22 str. 9, nr porządkowy 2 z 1924 roku.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.
Pokaż tłumaczenie / czytelny opis