Powrót do spisu dokumentów
Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy Ludwika Lewandowska i Antoni Krajewski. (oo 19.01.1865 r. Kowal) Akt przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu Oddział we Włocławku w dokumentach USC parafii Rzymsko Katolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. 132, nr aktu 5 z 1865 roku. Poświadczona kserokopia aktu małżeństwa znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis poniżej dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis