Powrót do spisu dokumentów

Świadectwo szkolne ukończenia Szkoły Podchorążych przez kaprala Rudolfa Marcinowskiego w dniu 30.06.1924 r.
Oryginał dokumentu w zbiorach córki Małgorzaty Marcinowskiej Lawery.
Skan dokumentu sporządzony w dniu 04 października 2003 r.
Skan znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.

Ciekawostka: z lewej strony na dole podpis dyrektora nauk mjr Porwita, późniejszego pułkownika WP. Dowódcy zachodniego odcinka obrony Warszawy.