Powrót do spisu dokumentów
1944. Zapis w brudnopisie faktu narodzenia Marii Krystyny Jankowskiej (* 03.05.1944 r. Stryj) Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Arcybiskupa Baziaka w Krakowie, w brudnopisie do księgi Liber Naturom nr 16 strona nr 88 z 1944 roku. Poświadczona kserokopia dokumenty w aktach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.