Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu zgonu Leopold Lewandowski. (+ 25.01.1920 r. Częstochowa) Dokument sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie. Oryginał aktu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnega Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.