Powrót do spisu dokumentów
Oryginał aktu urodzenia Róża Ludwika Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku z parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. 63, nr aktu… z 1831 roku. Poświadczona kserokopia aktu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis