Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu
Kazimierz Ignacy Marcinowski
(* 30.10.1908 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu w zbiorach syna Andrzeja Marcinowskiego.
Dokument udostępniony do skanowania w dniu 4 maja 2003 r.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.