Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia …………….. (+ 00.00.1878 r. Częstochowa) w języku rosyjskim. Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Częstochowie Cywilnego księgach Stanu Cywilnego parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Zygmunta w Częstochowie w zespole nr 56, nr aktu urodzenia nr 72 z 1879 r. strona 36. Kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.