Powrót do spisu dokumentów
1924. Zapis w brudnopisie faktu narodzenia Leopolda Józefa Krasuskiego (*08.08.1924 r. Stryj). Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Arcybiskupa Baziaka w Krakowie, w brudnopisie do księgi urodzin nr 10 z 1924 roku. Poświadczona kserokopia dokumenty w aktach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.