Powrót do spisu dokumentów
Akt ślubu zawarty w dniu 19.06.1861 roku pomiędzy Maryanna Ambroziewicz i Piotr Jabczyński w kościele parafialnym we Włocławku. Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Państwowym w Toruniu, Oddział we Włocławku w księdze ślubów w tomie sygn….. nr aktu 46 z 1861 roku. Zdjęcie zostało wykonane w dniu 07.12.2004 roku przez Pawła Pyrkosza z Włocławka. Cyfrowy zapis zdjęcia przekazał w dniu 03.02.2005 roku do Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis