Powrót do spisu dokumentów

Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, Oddział w Krakowie z dnia 15 października 1945 roku stwierdzającego status repatrianta Franciszka Gregoraszczuka i Jego żony.
Skan dokumentu sporządzony w dniu 04 października 2003 r. znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.