Powrót do spisu dokumentów
Odpis aktu zawarcia zwi±zku małżeńskiego pomiędzy:
Franciszek Józef Gregoraszczuk a Jadwig± Waleri± Marcinowsk±
. (oo 20.11.1926 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu znajduje się w zbiorach Bożeny Komorek.
Kserokopia dokumentu udostępniona w dniu 24.02.2004 r. do kserowania znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.