Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu zgonu Kazimierz Bogusław Lewandowski. (+ 09.10.1988 r. Częstochowa) Sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie. Oryginał dokumentu ze zbiorów własnych znajduje się w aktach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.