Powrót do spisu dokumentów

Zaświadczenie ukończenia w dniu 28.02.1931 roku, kursu pułkowych oficerów łączności w Centrum Łączności w Zegrzu przez porucznika Rudolfa Marcinowskiego z 2-go pułku balonowego.
Oryginał dokumentu w zbiorach córki Małgorzaty Marcinowskiej Lawery.
Skan dokumentu sporządzony w dniu 04 października 2003 r.
Skan dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.