Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Antoniego Roberta Lubczyńskiego (+ 06/18.12.1905 r. Częstochowa). Oryginał dokumentu znajduje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie w księdze zgonów Urzędu Cywilnego parafii pw. Św. Zygmunta w Częstochowie z 1905 roku poz. 2016 Poświadczona kserokopia aktu zgonu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis