Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu Konstanty Krajewski. (* 22.03/03.04.1874 r. Kowal) w języku rosyjskim. Oryginał aktu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu Oddział we Włocławku w dokumentach USC parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. 150 nr dokumentu 75 z 1874 roku. Poświadczona kserokopia aktu urodzenia ze znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu. Tłumaczony akt na język polski przez mgr Katarzynę Lackner poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis