Powrót do spisu dokumentów
1919. Akt ślubu Magdaleny Walerii Wolf i Jana Kubiszty (oo 00.00.1919 r. Stryj). Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Arcybiskupa Baziaka w Krakowie, Liber Copulatorum nr C-CCXVIII-8, strona 76 nr aktu 29 z 1919 roku. Kserokopia dokument w aktach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu