Powrót do spisu dokumentów
1937. Księga zapowiedzi do ślubu pomiędzy Anną Wolf i Jankowskim Teodorem Marianem (oo 10.01.1937 r. Stryj). Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Arcybiskupa Baziaka w Krakowie, Liberum bannorum nr C-CCXVIII-11, strona 150, pozycja nr 106 z 1937 roku Poświadczona kserokopia dokumentu w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.