Powrót do spisu dokumentów

Akt urodzenia i chrztu Antoni Sokołowski (* 20.08.1901 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyi Liber Natorum C-XCVI-15 str. 14 numer porządkowy 10 z 1901 roku.
Na dokumencie adnotacja o zawarciu związku małżeńskiego w Kołomyi dnia 05.10.1924 r. Liber Copulatorum tom II, strona 10.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.
Pokaż tłumaczenie / czytelny opis