Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia Maria Magdalena Lewandowska. (* 23.02/07.03.1900 r. Częstochowa) Oryginał aktu urodzenia znajduje się w Archiwum Państwowym w Częstochowie w zasobach USC parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Zygmunta w Częstochowie w księdze urodzeń nr aktu 607 z 1900 roku. Kserokopia dokumentu w zbiorach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis