Powrót do spisu dokumentów
Pismo Konsulatu Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Kijowie stwierdzającego, że Jadwiga Kwolik pozostawiła w 1943 roku dom w Jaremczu!! Kserokopia dokumentu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.