Powrót do spisu dokumentów

Certyfikat Przynależności Kazimierza Ignacego Marcinowskiego z dnia 22.09.1928 r. zaświadczające o zamieszkaniu w Królewskim Wolnym Mieście Kołomyja.
Oryginał dokumentu w zbiorach syna Andrzeja Marcinowskiego.
Dokument udostępniony do skanowania w dniu 4 maja 2003 r.
Skan znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.