Powrót do spisu dokumentów
Oryginał aktu urodzenia i chrztu Waleria Lewandowska. (* 13.04.1866 r. Kowal) Znajduje się w zasobach Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku, w aktach USC Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. 134, nr aktu 93 z 1868 roku. Poświadczona kserokopia w aktach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis