Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu
Tadeusz Ignacy Marcinowski
(* 30.06.1906 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyi Liber Natorum C-XCVI-19 str. 288 nr porządkowy 210 z 1906 roku.
Na dokumencie adnotacja o zawarciu związku małżeńskiego z Czesławą Nowakowską dnia 24.08.1935 r. w Gdyni w kościele pw. Św. Rodziny.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis